4/9/12

Φωλιές για ανθρωποπούλια

"...Παρόλο που στην Κύπρο δεν έχουν γίνει σοβαρές μελέτες για το ανθρωποπούλι, είναι βέβαιο ότι οι πληθυσμοί του μειώνονται αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες...Τεχνητές φωλιές έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς και συνεχίζουν να τοποθετούνται από το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας σε διάφορες περιοχές του νησιού οι οποίες εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Κατ' αρχήν για να βοηθήσουν τα πουλιά στην εξεύρεση ασφαλισμένων και ικανοποιητικών χώρων φωλιάσματος και κατά συνέπεια την ανάκαμψη των πληθυσμών τους και την επιστροφή τους σε χώρους όπου έπαψε να συναντάται. Δεύτερο, είναι η προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης των τρωκτικών, μέθοδος που είναι πιο οικονομική και το πιο σημαντικό πιο ασφαλής για την υγεία του ανθρώπου αφού είναι απαλλαγμένη από χημικά δηλητήρια και σκευάσματα που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό..."

από ενημερωτικό του Τμήματος Δασών


Στο χωρκό μου, την Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, τοποθετήθηκαν από την Κοινοτική Αρχή 12 τέτοιες φωλιές σε δέντρα τζαι κτίσματα λαμβάνοντας υπόψιν ότι το ανθρωποπούλι κυνηγά σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου που την φωλιάν του.

Ιδού μερικές! Θαυμάστε τες! (οι φωτογραφίες των φωλιών είναι της Λένιας Γαβριήλ).