8/8/12

τραπεζούιν χαζίριν μούχτιν

Θέλεις:

2 καλές παλέττες
4 τροχούθκια που την ΙΚΕΑ
2 γωνιές μεταλλικές
4 πασάκια 2cm επί 3cm
ξυλόβιδες εννοείται
όρεξην εννοείται
πογιάν αν θέλεις το κατιτίς του

Χρόνος: μισήν μέχρι μίαν αθκιασεροώρα

θκυο παλέττες, τροχούθκια, γωνιές κλπ

ανάσσιελα η πουκάτω για το ξεκίνημα...

η δεύτερη πουπάνω, τα πασάκια έβαψά τα τζι εβίδωσά τα τζαι έκαμα του τζι έναν τρίψιμον για να φύουν τυχόν ξανίες

δαμέ φαίνεται τζαι η (μια που τες θκυο) μεταλλική γωνιά που κρατεί τες παλέττες μεταξύ τους
ευκαιρία να χουμίσω τζαι λλίον την βιοκαλλιέργειά μου

σήμερα είσιεν βαζάνια, αγγούρκα, πομηλόρκα, πιπέρκα τζιέρρατα τζαι αψά
Στο ραφούιν που δημιουργείται ενδιάμεσα μπαίνουν περιοδικά για τις αθκιασεροώρες σας. Καλήν τύχην!